Regulamin Płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI
za usługi świadczone przez Hotel Regle

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Treść regulaminu reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi w Hotelu REGLE.
2. Podmiotem świadczącym usługi jest Regle Usługi Hotelarskie Jerzy Blachura 54-320 Wrocław ul. Sarbinowska 43/8

3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w  Nr konta: 64 1020 5112 0000 7202 0007 4955
4. Przyjmowanie płatności gotówkowych oraz za pomocą karty płatniczej odbywa się w biurze hotelu. Pracownik hotelu wystawia rachunek potwierdzający dokonaną płatność.
5. Do realizacji płatności online przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności –TPAY.COM. System płatności Tpay.com należy do spółki, KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SA. Jest to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Pozostałe pośrednictwo pieniężne. Powstała w 2012 roku. Forma prawna firmy KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SA to Spółka akcyjna. Firma posiada numer NIP 7773061579, numer REGON 300878437 i KRS 0000412357, a jej siedziba mieści się pod adresem: Ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, województwo WIELKOPOLSKIE. 
6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres:    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

§ 2. REZERWACJA
1. Rezerwacji w Hotelu REGLE można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://reglezieleniec.pl/rezerwacja, mailowo pod adresem E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem Telefon: +48 603-941-500 
2. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych pokoi oraz dane kontaktowe (telefon, E-mail).
3. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez hotel drogą mailową lub telefonicznie.
4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest zgodnie z warunkami handlowymi Hotelu REGLE, wpłata zaliczki w terminie i wysokości określonej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji przesłanej na adres mailowy podany w rezerwacji.


§ 3 . OPŁATY i REKLAMACJE
1. W celu realizacji usług realizowanych przez Hotel REGLE wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:
        ◦ płatność przelewem na konto bankowe Hotelu podane w potwierdzeniu rezerwacji
        ◦ płatność kartą płatniczą
        ◦ płatność online poprzez system Tpay .
        ◦ płatność gotówką w recepcji hotelu.
2. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
3. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodniez instrukcjami:
        ◦ dostarczonymi przez Hotel dla płatności przelewem na konto bankowe Hotelu, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji
        ◦ dostarczonymi przez Tpay .
4. Przy potwierdzeniu rezerwacji klient otrzymuje e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności Tpay.
5. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Tpay Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę Tpay.
6. Hotel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Hotelu lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu Tpay, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu Tpay.
7. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Hotel nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.
§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
3. Hotel rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
4. Reklamacje dotyczące działania systemu Tpay powinny być kierowane bezpośrednio do Tpay.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.
6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://reglezieleniec.pl/rezerwacja W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2020 r.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.
 3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.